اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی کشور است...

وزیر کشور گفت: بهترین راهکار برای حل مشکلات کنونی کشور، اتکا به توانمندی های داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح ...