لاریجانی:برنامه ششم اشکالات شکلی دارد

علی لاریجانی عصر دیروز در نشست کمیسیون تلفیق رسیدگی به برنامه ششم توسعه کشور حضور یافت و گفت: ابتدا از همکاران که این مسئولیت سنگین رسیدگی به برنامه ششم توسعه را در حال انجام هستند تشکر می کنم....