تهران، شهر برند‌های پوشالی خارجی

در حالی تهران را به جرات می توان یکی از بزرگترین شهرهایی نامید که برند‌های پوشاک خارجی به صورت پوشالی یا غیر مجاز و بدون پرداخت عوارض گمرکی در آن حضور دارند که صنایع خسته و ضعیف داخلی هنوز طعم شرایط ...