سوء استفاده ربات‌های تلگرام از کاربران با نام برندهای معروف...

ربات های جعل کننده برندهای معتبر از جمله برندهای موبایل راهی برای فریب کاربران شده است. در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوء استفاده‌ها را فراهم می‌کنند. ...