برنامه‌های رادیو اقتصاد متناسب نیاز مخاطبان طراحی شده است...

مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی رادیو اقتصاد اظهار کرد: این شبکه رادیویی با شعار «صدای اقتصاد درون‌زای ایران»، برای تحقق اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس چشم‌انداز، ماموریت، اهداف کلان و خرد و هم...