واکنش به حقوق‌های نجومی/ چه کسی مجوز ریخت و پاش صادر کرد؟...

مردم می‎گویند مدیران اشرافی، صاحبان حقوق‌های نجومی وحساب‌های میلیونی که سال‌هاست تنها ازپشت شیشه دودی اتومبیل‌شان به زندگی مردم نگاه می‌کنند،چگونه می‌توانند به حل مسائل معیشتی آنها فکر کنند؟ ...