ضد و نقیض دولت در مسکن مهر/حواله‌‌بازی با برج شیشه‌ای نیایش...

در حالی مسئولان وزارت نیرو خود را از هر نوع قصوری برای افتتاح واحدهای مسکن مهر مبرا می‌دانند که یکبار دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت نیرو وظایف خودش را در حوزه آبرسانی واحدهای مسکن مهر انجا...