روحانی دستور پرداخت بدهی دولت به کارخانه‌های قند را صادرکرد...

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کارخانه‌دارن حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از دولت دارند گفت: رئیس‌جمهور دستور پرداخت بدهی کارخانه‌های قند را صادر کرد، این بدهی باعث شده که چغندرکاران نیز نتوانند طلب خود را...