دولت رقیب بخش خصوصی شد

یک عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن با بیان اینکه ۵۰ درصد واحدهای تولیدی یزد راکد و نیمه تعطیل هستند، گفت:دولت باید به جای شعارهای متعدد ضمن حمایت از بخش خصوصی فضای کسب و کار را رونق دهد. ...

بخش خصوصی در ۸۰ پروژه تعریف‌شده اقتصادمقاومتی جایگاهی ندارد...

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد ۸۰ طرح در ۱۲ برنامه اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که بخش غیردولتی و خصوصی در آن جایی ندارد و رویکرد دولتمردان برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ضعیف می‌بینم. ...

سکانس پسابرجامی دیگر دولتی‌ها

حسن روحانی در تقسیم‌بندی تاریخ به قبل و پسابرجام، از انجام ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی خبر داده است که پیش از این در آمارهای مصوب بود و یکباره در ۲ ماه به آمار جذب‌شده‌ها تبدیل شد. ...

بخش خصوصی دروازه ورود تکنولوژی

یک کارشناس اقتصادی گفت: بخش خصوصی می تواند از طریق ارتباطات با بخش های خصوصی کشورهای دیگر، تکنولوژی را وارد کشور نماید تا از این طریق در جهت تحقق اهداف اقتصادی گام برداریم. ...