“مجلس دهم” هم بی‌خیالِ تولید شد؟...

درحالی مجلس دهم به بهانه اینکه مشکلات تولید را در کمیسیون های اقتصادی و صنایع پیگیری می‌کند، کمیسیون ویژه تولید را حذف کرد که مشکلات تولید در سال جاری روز به روز بیشتر شد و گویی مجلس دهم هم کنار دولت...

دقیقاً کدام یک از۱۵وعده مهم دولت در بخش تولید محقق شده است؟...

اظهارات دیروز وزیر صنعت که گفته بود، "برنامه های دولت در بخش تولید یکی پس از دیگری محقق شده"، این سوال را مطرح می کند که منظور نعمت زاده کدام یک از ۱۵ وعده مهم رئیس جمهور در سال ۹۲ برای بخش تولید و ص...