واردات هزاران تن برنج با مصوبه خاص در فصل ممنوعه!...

روزنامه جوان از واردات برنج انتقاد کرده است:‌ اخبار رسیده به «جوان» حکایت از واردات هزاران تن برنج دارد که بر خلاف دستور وزیر جهاد کشاورزی وارد شده است. وی گفته بود از آخرین روز تیرماه حتی یک کیلوگرم...