ریشه‌یابی رکود صنعتی کشور/6 عامل رخوت کسب‌وکارهای صنعتی...

آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، نشان از افت ۹٫۱ ‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ دارد و همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۲٫۲ ...

«تحلیل غلط»یا«تصمیم نگران‌کننده»بانک مرکزی درهمکاری با FATF...

"مشکل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی نبوده بلکه مشکل اصلی باقی ماندن تحریم‌های ثانویه آمریکا به بهانه تروریسم، حقوق بشر و فعالیت‌های اشاعه‌ای اس...