صف طولانی فیش‌های نجومی

وطن امروز نوشته است: ماجرای شناسایی فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی که از مدیران دانه‌درشت و معروف آغاز شده بود، حالا به ریزدانه‌ها و مدیران پایین‌تر رسیده است؛ مدیرانی که بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان حق...