سه شاخص امنیت غذایی از سوی بانک جهانی

مدیرعامل شرکت‌ نهاده‌های دامی جاهد با اشاره به افزایش روز‌افزون جمعیت در جهان گفت: برای تأمین غذای مردم جهان استفاده از روش‌ جدید علمی لازم است و روش ژنتیکی اصلاح نژاد در کشور آغاز شده است. ...