دولت گندم می‌خرد پول نمی‌دهد

شرق از عدم پرداخت پول گندمکاران انتقاد کرده است:‌ دولت با وجود اعلام خبر برنامه‌های هدفمند حمایت از افزایش تولیدات راهبردی کشاورزی در سال‌ جاری در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد و رسیدن به خودکفایی و وابست...