زیرآب زنی در حد شبکه بانکی!

در آستانه کاهش مجدد سود بانکی و زمزمه‌های تغییر نرخ در بانک‌ها، رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های موجود شدت گرفته است و بانک‌ها ترجیح می‌دهند به هر طریقی در روزهای آخر مشتری جذب کنند حتی با زیرآب زدن ر...

تشکیل بانک‌های خصوصی‌ اقدامی ضدانقلابی در ‌اقتصاد ایران بود...

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه تشکیل بانک‌های خصوصی یکی از اقدامات ضدانقلابی در عرصه اقتصاد ایران بوده است، گفت: در ایران سندیکاهای کارگری برای دفاع از حقوق کارگران وجود ندارد. ...