اما و اگرها در نظام بانکداری اسلامی

برای پیشبرد بانکداری اسلامی در کشور به برخی مسائل کمتر توجه شده است. به همین جهت انتقادات بسیاری به آن وارد می شود. به حدی که گفته می شود نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد! ...

اقتصاد مقاومتی راهبردی برای تمام بخش‌های اقتصادی است...

عاطفی‌فر چه در زمانی که معاون اعتبارات و بازاریابی بانک بود و چه اکنون به عنوان سرپرست ایفای نقش می‌کند همواره بر کمک به تولید ملی و حمایت از اقتصاد داخلی تاکید داشته است. از سویی دیگر با توجه به نام...

نظام کنونی بانکداری در کشور غیرشرعی و ناکارآمد است...

یک نماینده مجلس با بیان این که بانکداری کنونی ما در بسیاری جاها غیرشرعی و ناکارآمد است و نیازهای اقتصادی ما را تامین نمی کند گفت: آشفتگی کنونی بازار پول ناشی از آن است که مقام ناظر به عنوان مقام تنظی...