بانوی آهنین آلمان روسیه را ناامید کرد

روسیه که تحریم های نسبتا گسترده اتحادیه اروپا و آمریکا را تحمل می کند با موضع سخت اخیر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دریافت که امیدها برای لغو تدریجی محدودیت های اقتصادی ضد روسی بیشتر در حال رنگ باختن اس...