بانک‌ها جای پرداخت وام ازدواج تابلوی نقاشی معامله می‌کنند!...

روزنامه جوان درباره بانک‌ها گزارش داده است: برخی بانک‌ها تحت عنوان عمل به مسئولیت‌های اجتماعی که علی‌القاعده باید در رأسش پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان باشد، به فعالیت‌هایی چون خرید و‌فروش ...