وام راه چاره بازی‌ نیست

مدیرعامل یک شرکت‌ بازی‌سازی پرداخت وام را راهی نامناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه بازی‌سازی دانست که ریسک بالایی را به بازی‌ساز تحمیل می‌کند و لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را توضیح داد. ...

بازی‌های رایانه‌ای ما به ندرت صادراتی هستند...

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید بر حضور افراد شایسته و توانمند در حوزه نرم‌افزار و بازی‌های رایانه‌ای، از آماده نبودن کنونی این بازی‌ها برای صادرات و حضور در بازار جهانی سخن ...