خطر بیکاری ناگهانی در ۸ استان/امن‌ترین بازارکار کشور کجاست؟...

لرستان پُرریسک‌ترین و بوشهر بهترین بازارکار کشور را در اختیار دارند و در ۸ استان بین ۱۴.۷ تا ۲۱.۷ درصد کل شاغلان در خطر بیکاری یکباره در اثر ورشکستگی ناگهانی و یا تعدیل نیروی بنگاه ها هستند. ...

تحولات جمعیتی، بازار کار کشور را به کدام سو می‌برد؟...

یک اقتصاددان معتقد است: اگر چه بعد از برجام خوش‌بینی نسبت به رفع رکود و کاهش بیکاری ایجاد شده اما تحولات داخلی و خارجی و برخوردهای غیرواقع‌بینانه با ساختارهای موجود در بازار کار داخلی، آینده این بازا...

رونمایی از گزارش جامع بازار کار کشور/ آمارسازی نداریم...

معاون وزیرکار با اعلام اینکه طرح جامع بررسی وضعیت بیکاری استان‌ها و شرایط بیکاران هرمنطقه در حال احصاء است،گفت: تا یک‌ماه آینده گزارش کامل وضعیت اشتغال در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه می‌شود. ...