ایران برای حضور در بازار بزرگ روسیه باید لابیگری کند...

مدیرمرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه با اشاره به اینکه کالاهای ایرانی ازلحاظ کیفی مشکلی برای حضور در بازار روسیه ندارد گفت: ایران تا به امروز اقدامی برای لابی کردن در بازار بزرگ روسیه نداشته است و ا...