ایران بازار جذاب دست نخورده برای صنعت تولید انرژی خورشیدی...

ایران می تواند به یک بازار جذاب برای صنعت انرژی خورشیدی بین المللی تبدیل شود. شرکت های علاقمند اکنون گزینه های مختلفی را برای گرفتن اطلاعات مربوط به بازار انرژی خورشیدی ایران در اختیار دارند....