۵۰ درصد بازار اشتغال ایران در گرو کسب و کارهای خرد و کوچک...

کارشناس بازار کار با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته برای ایجاد محرک در بازار اشتغال از توسعه مشاغل کوچک و خانگی استفاده می‌شود، تاکید کرد: دولت باید شهرک‌های صنعتی را با حمایت‌های حساب شده از رکود...