محدودیت شدید واحدهای نساجی برای واردات آزادانه پنبه...

اقتصادپرس: شروین بادامچی با اشاره به اینکه سال گذشته علی‌رغم رکود شدید بازار و وضعیت نامطلوب تولید، حدود ۵۰ هزار تن پنبه وارد کشور شد، اظهار داشت: سال گذشته شرایط بسیار دشواری را تحمل کردیم اما در صو...