لیزینگ ریلی حلقه مفقوده توسعه صنعت واگن‌سازی داخل...

معاون امور ناوگان راه‌آهن با تأکید بر اینکه خطوط اعتباری جدید به صنعت ریلی اختصاص می‌یابد، گفت: این مرهم کوتاه‌مدت برای رشد واگن‌سازی است و در طولانی مدت باید لیزینگ ریلی در ایران نظیر همه کشورهای دن...