یک بام‌ و دو هوا سازمان هواپیمایی در برخورد با ایرلاین‌ها...

براساس مصوبات و پیگیری‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری داشته‌اند، ایرلاین‌های ایران باید در آینده‌ای نزدیک سرمایه اولیه خود را به طور قابل توجهی افزایش داده و در فضای پسابرجام تو...