دولتی‌ها صدرنشین جدول ایرلاین‌های بدهکار...

ارائه پرونده مربوط به بدهی ایرلاین‌های بدهکار به مراجع قضایی آخرین پرده از اختلافات میان شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌های فعال در کشور را می‌سازد اختلافاتی که به نظر می‌رسد ایرلاین های دولتی‌ اصلی‌ترین ...