ایجاد مرکز مالی بین‌المللی/صدور۶۲۲کد سهامداری برای خارجی‌ها...

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران از صدور ۶۲۲ کد سهامداری برای خارجی‌ها در تهران خبر داد و گفت:مرکز مالی بین‌المللی با حضور بانک‌های خارجی در شهر فرودگاهی امام (ره) راه‌اندازی می‌شود. ...