علت عقب‌نشینی روحانی برای حذف یارانه‌ها از زبان هاشمی...

وزیر بهداشت با تشریح ناگفته‌های طرح تحول نظام سلامت، علت عقب‌نشینی روحانی از حذف یارانه‌ها را نیز تشریح کرد و درباره سرنوشت طرح تحول سلامت نیز عنوان کرد: رئیس جمهور از طرح بزرگ ملی که خود پایه‌گذار آ...