بحران آب به باور عمومی تبدیل شود

در میزگردی در همایش علل و راهکاری مقابله با بحران کمی و کیفی آب مطرح شد که بحران آب به باور عمومی تبدیل شود، ضمن اینکه یک ارگان بی‌طرف متولی تبیین میزان تراز آبی کشور شود. ...