ریجستری خرید و فروش های خیابانی را افزایش می دهد...

به گفته این کارشناسان جمع‌آوری یک نوع کالا از بازار باعث می‌شود که کالاها خارج از بازار های اصلی و در خیابان‌ها به فروش برسد و در آن صورت است که خرید و فروشهای بدون گارانتی و بدون نظارت افزایش می یاب...