میزان دسترسی اپراتورهای مجازی به شبکه موبایل + تصویر...

دو سال پیش بحث تدوین چارچوب‌های صدور پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه پیش کشیده شده و به مرور ضوابط اجرایی نیز مشخص شد؛ اکنون نزدیک به ۱۶ موافقت اصولی در این حوزه توسط وزارت ارتباطات برای متقاضیان ...