افزایش قیمت تسه در فرابورس

در هفته گذشته همچنین اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن «تسه» در فرابورس ایران با افزایش تقاضا از سوی معامله‌گران حقیقی مواجه شده و تا بالاترین رقم به بیش از یک‌صدهزار تومان برای هر ورقه ۵۰۰ هزار...