رشد 724 واحدی شاخص

در معاملات بازار سرمایه در روز ۶ مرداد ماه ۹۵، تعداد ۹۱۴ هزار ۸۷۷ سهم اوراق بهادار به ارزش دو میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۶۷۹ هزار ریال در بیش از ۶۵ نوبت معاملاتی داد و ستد شدند....