موضع عادلانه ایران برای رسیدن به سهمیه پیش از تحریم...

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که ایران از هر تصمیمی برای ایجاد تعادل در بازار نفت حمایت می‌کند، افزود: ایران زمانی می‌تواند در این زمینه همکاری کند که به سهمیه پیش از تحریمها ب...

انعطاف پذیری در توسعه میدان های نفتی افزایش یافته است...

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درامور توسعه و مهندسی با بیان این که وزارت نفت برای توسعه میدان ها به مدل خاصی وابسته نیست، گفت: فضاسازی های زیادی علیه قراردادهای جدید نفتی شکل گرفته در حالی که در...

وزارت نیرو: بدهی ۳۰ هزار تومانی مساوی قطع برق...

سیدمحمد هاشمی امروز در نشستی خبری با بیان این‌که وزیر نیرو به تازگی از مدیران خواسته که فیش حقوقی خود را به این وزارتخانه ارائه دهند، گفت: حقوق مدیران این وزارتخانه از سایر وزارتخانه‌ها پایین‌تر بوده...