درخواست کارگران ازشورای کاربرای بررسی لایحه اصلاح قانون کار...

به دلیل عدم توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به اعتراضات جامعه کارگری نسبت به اصلاح قانون کار، نمایندگان شورای عالی کار درخواست بررسی لایحه اصلاح قانون کار در اولین جلسه شورای عالی کار را دادند....

یکصد و پنجمین اجلاس ILO

هیاتی متشکل از نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برای شرکت در یکصد و پنجمین اجلاس سازمان بین المللی کار در روزهای آتی عازم ژنو خواهند شد. ...