آتش سوزی در خط ۴٢ اینچ انتقال گاز آغار و دالان مهار شد...

آتش سوزی در خط ۴٢ اینچ انتقال گاز آغار و دالان،در منطقه شول شهرستان گناوه، با حضور بموقع نیروهای عملیاتی و آتش نشانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران که به منطقه اعزام شده بودند مهار و خاموش شد....