درس‌ها و عبرت‌های انتخابات88‌/عقب‌نشینی در‌برابرفتنه‌ خطاست...

یک درس مهم از فتنه ۸۸ این است که گاهی اوقات لطمه و ضربه داخلی ها خیلی بیشتر از دشمنان است. وقتی که در طول سی و چند سال گذشته، دشمن نتوانسته بود کشور را مختل کند ولی با فتنه که با همکاری نیرو های داخل...