خرید هواپیما با رویکرد انتخاباتی

خرید فله‌ای هواپیما یک علت می‌تواند داشته باشد و آن انتخابات ۹۶ است. دست دولت در عملکرد اقتصادی خالی است. برجام هم بر خلاف انتظار دکتر روحانی گشایش اقتصادی به دنبال نداشت. همین باعث شده تا تمام همّ د...

خانه تکانی زنگنه در وزارت نفت با نگاه به انتخابات ۹۶...

رویترز طی گزارشی نوشت در حالی که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قراردادهای جدید نفتی ایران را از مسیرخود خارج کند، زنگنه مدیریت شرکت ملی نفت ایران را به یک متحد قابل اعتماد واگذار کرده تا ب...