مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال شد

مهدی تاج در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال، با ۵۰ رأی و به صورت میلی متری رئیس جدید فدراسیون فوتبال شد. چنانچه تاج دو رای کمتر کسب می‌کرد، انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد و در این صورت حتی احتمال تعوی...