خانه تکانی زنگنه در وزارت نفت با نگاه به انتخابات ۹۶...

رویترز طی گزارشی نوشت در حالی که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قراردادهای جدید نفتی ایران را از مسیرخود خارج کند، زنگنه مدیریت شرکت ملی نفت ایران را به یک متحد قابل اعتماد واگذار کرده تا ب...

درس‌ها و عبرت‌های انتخابات88‌/عقب‌نشینی در‌برابرفتنه‌ خطاست...

یک درس مهم از فتنه ۸۸ این است که گاهی اوقات لطمه و ضربه داخلی ها خیلی بیشتر از دشمنان است. وقتی که در طول سی و چند سال گذشته، دشمن نتوانسته بود کشور را مختل کند ولی با فتنه که با همکاری نیرو های داخل...
مطرودان امت

نقش خواص در بسترسازی برای فتنه

سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی باید بیش از هر زمان دیگر بسترسازان فتنه را زیر نظر داشته باشند چرا که طراحان فتنه همواره این افراد را سواره نظامان موثری می دانند که در بزنگاهها کشور خود را با قیمتی نا چی...

نقش فتنه 88 بر تحریم های ایران

فتنه های سال ۸۸ که با همکاری و آموزش قبلی آمریکای ها جهت کودتا و تغییر حکومت در ایران انجام شد علاوه برضربه مالی بیش از سیصد میلیارد تومان بابت به آتش کشیدن اتوبوس، بانک و..... و دادن ۲۲ نفر شهید خسا...