۷۱بزرگتر است یا ۳۷!

در مرحله اول انتخابات اصولگرایان در ۷۱ حوزه موفق به پیروزی در رقابت انتخاباتی شده و به مجلس راه یافتند اما در مقابل اصلاح طلبان تنها از ۳۷ حوزه انتخابیه در گام نخست به مجلس آینده رفتند. ...