فعلا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست

نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس افزود: لایحه اصلاح بودجه دولت پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس اعم از کمیسیونهای اصلی و فرعی به صحن مجلس می رود و تصمیم نهایی در روزهای آینده در صحن مجلس گرفته می...