صادرات روزانه 600 هزار بشکه نفت به چین

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت مدت زمان اعتبار یادداشت تفاهم ایران و چین را پنجساله عنوان کرد و گفت: امیدواریم در پسابرجام همکاری با شرکتهای معتبر چینی در چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی ا...

تفاهم‌‌نامه نفتی ایران و چین

یادداشت تفاهم همکاری بلندمدت در بخش نفت و گاز میان امیرحسین زمانی نیا، معاون اموربین الملل و بازرگانی وزیر نفت و ژانگ یو ژینگ، معاون سازمان ملی انرژی چین به امضا رسید. ...