معاون وزیرنفت:همکاری راهبردی ایران وترکمنستان گسترش می یابد...

«امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از سفر یک هیأت عالیرتبه نفتی و کارشناسی ایران به ترکمنستان ظرف دو هفته آینده خبر داد و بر گسترش همکاری های راهبردی بلندمدت ایران و ترکمنس...