طرح های مدرن فاضلاب را دیر شروع کردیم

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در بخش فاضلاب یک مقدار طرح های مدرن فاضلاب را دیر شروع کرده ایم و در حال حاضر حدود ۴۴ درصد از جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه های مدرن فاضلاب هستند. ...