گمانه‌زنی‌ها درباره فریز نفتی روند حرکت بازار را معکوس کرد...

گمانه زنی ها درباره توافق احتمالی بر سر فریز نفتی کمک کرده تا قیمت نفت بار دیگر به رقم ۵۰ دلار در هر بشکه برسد. قیمت نفت خام آمریکا در طی کمتر از ۳ هفته از وضعیت کاهشی به وضعیت افزایشی تغییر حالت داد...