توزیع کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی ظرف ۱۰ روز آینده...

مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس از توزیع کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی در سراسر کشور ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: تاخیر در صدور کارت‌ها به دلیل افزایش ...