مقابله بانک مرکزی با انحصار بانکی

طی یک دهه گذشته، بسیاری از نهادهای دولتی و یا نهادهای عمومی خارج از دولت، اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های دولتی یا خصوصی کرده‌اند و به دلیل فعالیت‌های گسترده اقتصادی، منابع مالی زیادی در حساب‌های آن...